Gjáin aneb Ztracený ráj

Slovo Gjáin znamená v překladu propast, takže jde o propast, která se jmenuje Propast 😊 (na Islandu nic neobvyklého – hodně vodopádů (foss) se jmenuje Foss, takže jde o vodopád Vodopád). Nachází se v jižní části islandského vnitrozemí asi kilometr od místa, kde na konci 30. let minulého století archeologové odkryli základy farmy Stöng – dlouhého “norského” domu, jaké stavěli první osadníci Islandu po příchodu z Norska, poblíž pak objevili základy kovárny a kostelíka. Farmu, spolu s dvěma desítkami dalších v Þjorsárdaluru, zasypal sopečný popel z erupce Hekly v roce 1104 a lidé odtud museli uprchnout.
Navštívil jsem to místo poprvé v roce 2004 a od té doby ještě několikrát. Nezapomenu na ohromení, které se mě zmocnilo, když po několika kilometrech jízdy bezútěšnou krajinou zcela bez vegetace, tvořenou jenom hnědočernou hlínou a kameny, jsem stanul na okraji propasti Gjáin. Dole byla doslova “kvetoucí zahrada” v polovině rozdělená řekou, všude plno zeleně, zakrslé břízky, vysoká tráva, dva vodopády… 
A když jsem sestoupil dolů, odklopila mě nádherná vůně květů… Nikde nikdo, ticho, rušené jenom tekoucí vodou. Obrovský kontrast proti pustině nahoře. Okamžitě jsem si Gjáin pro sebe přejmenoval na Rajské údolí. Tak nějak mohl vypadat biblický Ráj. 

Časy se mění, mnohá místa Islandu dnes úpí pod přívalem turistů ze všech koutů světa. I “moje” Rajské údolí se změnilo. U bývalé farmy Stöng vyrostlo parkoviště, cestu sem zvládnou hravě i osobní auta, na dno Propasti vedou kamenné schody, dole přibyly vytýčené pěšiny a dřevěné můstky. A samozřejmě spousty lidi…

Takže fotografie v galerii jsou už jen připomínkou “Ztraceného ráje”.

(Fotografie v galerii se otevřou kliknutím na kteroukoli z nich a pak si můžete libovolně “listovat”.)