Loď v písku

Islandské pobřežní vody jsou zrádné, těsně pod hladinou se skrývají útesy na nichž už skončilo svoji mořskou pouť nepočítaně lodí – obchodních i rybářských. Některé se potopily a zmizely beze stopy, jiné uvízly na útesech a moře jejich trosky časem vyvrhlo na břeh. A tak na řadě míst můžeme najít tyhle svědky prohraných \”bitev\” lodí a jejich posádek s krutým mořem. Osudy některých lodí jsou známé a podrobně popsané, např. loď Epine, která ztroskotala poblíž zátoky Djúpalón, jiné si uchovávají svá tajemství. O jedné z takových lodí jsem se dozvěděl letos v létě a samozřejmě jsem ji vyhledal. Z dřevěné lodi už zbylo jenom torzo, které postupně pohlcuje černý písek pláže. Jedná se pravděpodobně o dánskou obchodní loď Curistion, která ztroskotala 20. května 1904. Její zbytky jsou staré více než celé století a na té černé pláži jako němý pomník té události budou ještě řadu let, ale jaký byl osud posádky, to už nejspíš navždy zůstane skryto pod nánosem času…