Seljahjallagil

Seljahjallagil je pro běžné turisty prakticky neznámá soutěska jihovýchodně od jezera Mývatn, vytvořená při sopečných erupcích před dvěma a čtyřmi tisící lety. Od roku 2012 je chráněnou přírodní památkou. Na jejím konci jsou ohromující čedičové útvary. Když u nich člověk stojí, tak jen tiše “zírá”, co příroda dokáže vytvořit.
Dnem soutěsky vede koryto potoka (v létě bez vody) se zajímavě ohlazeným kamenným dnem a stěnami. Přístup k soutěsce není příliš snadný – terénním autem něco přes deset kilometrů jižně od sopky Hverfell k malému parkovišti s tabulí s názvem soutěsky a označením, že jde o chráněný přírodní útvar, a odtud kolíky značenou cestou až k výše zmíněným lávovým útvarům.
(Kliknutím na kterýkoli obrázek v galerii se vám otevře a pak můžete listovat mezi nimi a kochat se těmi, které vás nejvíce zaujmou.)