Sigöldugljúfur a Stuðlagil

Kaňon Sigöldugljúfur se nachází v jižní části islandského vnitrozemí. Jde o bývalé hlavní řečiště řeky Tungnaá, která byla při stavbě přehrady Sigöldulón (Krókslón) odvedena umělým kanálem do elektrárny a do další přehrady Hrauneyjalón. Z tohoto důvodu je v kaňonu velmi málo vody, ale jeho stěny zdobí celá řada větších či menších vodopádů. Snad právě proto je kaňon někdy nazýván Plačící údolí.
Ke kaňonu lze pohodlně dojít z malého parkoviště, které je u silnice F 208 asi čtyři kilometry od elektrárny Sigölduvirkjun (jedeme-li za severu). Přestože je F 208 silnice určena pro auta 4Í4, tento úsek zvládne bez problémů i běžné osobní auto. (prvních šest fotografií)


Stuðlagil (Kaňon čedičových sloupů) je asi 500 m dlouhý úsek koryta ledovcové řeky Jökulsá á Brú. Jeho obě stěny tvoří čedičové sloupy o výšce 20–30 metrů. K odhalení celé krásy tohoto výtvoru přírody došlo až po dokončení stavby kontroverzní přehrady Káráhnjúkar v roce 2007, která odvedla vody této řeky podzemními tunely do hydroelektrárny u jižního konce jezera Lagarfljót. V řečišti je minimum vody, takže jsou čedičové sloupy obnaženy v celé své výšce. Ke kaňonu vede silnice č. 923 a k jeho prohlídce máme dvě možnosti: První – odbočit ze silnice 923 k farmě Klaustursel, přejet nový most a podél východního břehu jet k parkovišti a odtud pokračovat pěšky zhruba tři kilometry k místu, kde lze sestoupit až na dno kaňonu. Druhou možností je dojet až k farmě Grund, kde je parkoviště a nově zřízený kemp. Odtud lze sestoupit po ocelovém schodišti (238 schodů) na rampu vysunutou nad kaňon. Nejlepší je absolvovat obě možnosti, protože každá nabízí zcela jiný pohled.

(Kliknutím na kterýkoli obrázek v galerii se vám otevře a pak můžete listovat mezi nimi a kochat se těmi, které vás nejvíce zaujmou.)